Ukazivanjem Vašeg poverenja proverite našu poslovnost.


 english
 deutsch
 srpski


 
V I J C I
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]
Izgled Standard Naziv Materijal
JUS M.B1.262
DIN 835
Svorni vijci za uvrtanje u lake metale i njihove legure,
klase izrade A, sa navojem krupnog koraka
čelik
JUS M.B1.263
DIN 938
Svorni vijci za uvrtanje u čelik,
klase izrade A, sa navojem sitnog koraka
čelik
JUS M.B1.264
DIN 834
Svorni vijci za uvrtanje u sivi liv,
klase izrade A, sa navojem sitnog koraka
čelik
JUS M.B1.265
DIN 2510
ELASTIČNE VEZE VIJCIMA
Svorni vijci sa suženim stablom,
srednje klase izrade,
krupan navoj sa velikim zazorom
čelik
JUS M.B1.270
DIN 913
Uvrtni vijci sa šestostranim upustom i koničnim završetkom,
klase izrade A
čelik
JUS M.B1.271
DIN 914
Uvrtni vijci sa šestostranim upustom i šiljatim završetkom,
klase izrade A
čelik
JUS M.B1.272
DIN 915
Uvrtni vijci sa šestostranim upustom i cilindričnim završetkom,
klase izrade A
čelik
JUS M.B1.273
DIN 916
Uvrtni vijci sa šestostranim upustom i prstenastom oštricom na završetku,
klase izrade A
čelik
JUS M.B1.280
DIN 551
Uvrtni vijci sa urezom i koničnim završetkom,
klase izrade A
čelik