Ukazivanjem Vašeg poverenja proverite našu poslovnost.


 english
 deutsch
 srpski


   
V I J C I
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]
Izgled Standard Naziv Materijal
JUS M.B1.059
DIN 961
Vijci sa šestostranom glavom,
klase izrade B, sa navojem sitnog koraka po celoj dužini stabla
čelik
JUS M.B1.060
DIN 960
Vijci sa šestostranom glavom,
klase izrade B, sa navojem sitnog koraka
čelik
JUS M.B1.061
DIN 609
Vijci za tačno naleganje sa šestostranom glavom,
klase izrade A, sa dužim navojnim delom
čelik
JUS M.B1.062
DIN 610
Vijci za tačno naleganje sa šestostranom glavom,
klase izrade A, sa kraćim navojnim delom
čelik
JUS M.B1.064
DIN 609
Vijci za tačno naleganje sa šestostranom glavom,
klase izrade A, sa dužim navojnim delom sitnog koraka
čelik
JUS M.B1.065
DIN 610
Vijci za tačno naleganje sa šestostranom glavom,
klase izrade A, sa kraćim navojnim delom sitnog koraka
čelik
JUS M.B1.066
DIN 6914
Vijci sa šestostranom širokom glavom za spojeve nosećih čeličnih konstrukcija,
klase izrade B
čelik
JUS M.B1.067
DIN 7968
Vijci sa šestostranom širokom glavom za tačno naleganje za spojeve nosećih čeličnih konstrukcija,
klase izrade B
čelik
JUS M.B1.068
DIN 7990
Vijci sa šestostranom glavom čelične konstrukciječelik