Ukazivanjem Vašeg poverenja proverite našu poslovnost.


 english
 deutsch
 srpski


 
V I J C I
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]
Izgled Standard Naziv Materijal
JUS M.B1.100
DIN 84
Vijci sa cilindričnom glavom sa urezom,
fine klase izrade
čelik
mesing
JUS M.B1.101
DIN 84
Vijci sa cilindričnom glavom sa urezom,
fine klase izrade, sa navojem po celoj dužini stabla
čelik
mesing
JUS M.B1.102
DIN 84
Vijci sa cilindričnom glavom sa urezom,
srednje klase izrade
čelik
mesing
JUS M.B1.103
DIN 84
Vijci sa cilindričnom glavom sa urezom,
srednje klase izrade, sa navojem po celoj dužini stabla
čelik
mesing
JUS M.B1.104
DIN 84
Vijci sa cilindričnom glavom sa urezom, za opštu primenučelik
mesing
JUS M.B1.105
DIN 84
Vijci sa cilindričnom glavom sa urezom, za opštu primenu, sa navojem po celoj dužini stablačelik
mesing
JUS M.B1.110
DIN 85B
Vijci sa sočivastom glavom,
fine klase izrade
čelik
mesing
JUS M.B1.111
DIN 920
Vijci sa malom sočivastom glavom,
fine klase izrade, sa navojem po celoj dužini stabla
čelik
mesing
JUS M.B1.112
DIN 921
Vijci sa velikom sočivastom glavom,
fine klase izrade, sa navojem po celoj dužini stabla
čelik
mesing