Ukazivanjem Vašeg poverenja proverite našu poslovnost.


 english
 deutsch
 srpski


 
V I J C I
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]
Izgled Standard Naziv Materijal
JUS M.B5.100
DIN 1478
Zatezne navrtke i spojke duge-od cevičelik
JUS M.B5.101
DIN 1479
Šestostrane zatezne navrtkečelik
JUS M.B5.102
DIN 1480
Otvorene zatezne navrtke i spojkečelik
JUS M.B6.882
Cevni priključci za motorna vozila, oko cevi, sa pravo odrezanim vratom za sučeono zavarivanječelik
FABRIČKI STANDARD
NQ 83
Vijak sa navojem na oba krajačelik
FABRIČKI STANDARD
NQ 84
Vijak sa navojem po celoj dužini stablačelik
FABRIČKI STANDARD
NQ 85
Vijak oblika Učelik
FABRIČKI STANDARD
NQ 86
U stremenčelik