Ukazivanjem Vašeg poverenja proverite našu poslovnost.


 english
 deutsch
 srpski


 NOSAČI IZOLATORA

Program nosča izolatora se izvodi po specifičnim zahtevima korisnika, a takođe i po standardnim oznakama Jugoslovenskog standarda, DIN-a, IEC normi,... Različit izbor materijala kao i površinska zaštita (toplo pocinkovani ili galvanski pocinkovani) omogućuju visok radni vek naših nosača. Neki od tipova nosača izolatora koji TEHNORAD d.o.o. proizvodi su:

  1. NSN 19 E, F, G (NSN 16 E,F,G)
  2. NSN 16V, NSN 16FV, (NSN 19V)
  3. NSN 19VU, NSN 16VU, (NSN 19FVU)
  4. NPN 16x35A, NPN16x35B, .....
  5. NPV 25A, NPV 28A, NPV 35A (NPV 25B,....)
  6. NSV 25E, NSV 28E (NSV 25F, NSV 28F)
  7. AZ-M20x170, AZ-M20x180, AZ-M20x270
  8. JZ80, JZ115
  9. NPN 20V,...... i mnogi drugi nosači

Pored nosača TEHNORAD d.o.o. izrađuje i konzole, tučkove, stremenove i druge elemente za niskonaponsku u visokonaponsku mrežu.

Idući u korak sa vremenom i opštim trendovima sprečavanja krađe delova dalekovoda TEHNORAD d.o.o. odgovara novim sistemom vijaka i navrtki protiv krađe tzv. antivandal vijci i anti vandal navrtke. Karakteristika ovih vijaka je da im šestostrana glava puca prilikom dostizanja nominalnog napona pritezanja i na taj našin sprečava laku demontažu stubova.