Ukazivanjem Vašeg poverenja proverite našu poslovnost.


 english
 deutsch
 srpski


 REZERVNI DELOVI ZA
SKI-LIFTOVE I ŽIČARE

Rezervni delovi za ski-liftove i žičare proizvedeni u našim pogonima se odlikuju visokom izdržljivošću u najnepovoljnijim vremenski uslovima eksplaotacije.

U ponudi imamo zaokruženu uslugu takozvanih vučnica (teleskopska vučna naprava) sa fiksnom ili prolaznom vučnom motkom. Ove vučne motke mogu buti spojene pomoću amortizacionih opruga ili direktno za takozvani jahač.


Vrat vučne naprave


Amortizaciona opruga


Teleskopski štap

 


Komplet sedišta
Katalog PDF