Ukazivanjem Vašeg poverenja proverite našu poslovnost.


 english
 deutsch
 srpski


 
V I J C I
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]
Izgled Standard Naziv Materijal
JUS M.B1.113
DIN 923
STEGE
Vijci sa nastavkom
čelik
JUS M.B1.114
GRANIČNA MERILA ZA RUPE
Vijci za drške
čelik
JUS M.B1.115
DIN 85A
Vijci sa sočivastom glavom,
fine klase izrade, sa navojem po celoj dužini stabla
čelik
mesing
JUS M.B1.116
DIN 85B
Vijci sa sočivastom glavom,
srednje klase izrade
čelik
mesing
JUS M.B1.117
DIN 85A
Vijci sa sočivastom glavom,
srednje klase izrade, sa navojem po celoj dužini stabla
čelik
mesing
JUS M.B1.120
DIN 912
Vijci sa cilindričnom glavom sa šestostranom rupom,
fine klase izrade
čelik
JUS M.B1.130
DIN 87
DIN 963
DIN 63
Vijci sa upuštenom glavomčelik
mesing
JUS M.B1.140
DIN 88
DIN 91
DIN 964
Vijci sa upuštenom sočivastom glavomčelik
mesing
JUS M.B1.150
DIN 604
Vijci sa upuštenom glavom sa nosom, za opštu primenučelik
mesing