Ukazivanjem Vašeg poverenja proverite našu poslovnost.


 english
 deutsch
 srpski


 
N A V R T K E
[1]  [2]  [3]  [4]  [5]
Izgled Standard Naziv Materijal
JUS M.B1.709
Navrtke sa urezima na obodu, sa finim navojem, za kotrljajne ležaječelik
JUS M.B1.710
DIN 1804
Navrtke sa urezima na obodu
METRIČKI NAVOJI REDOVA B, C, D, i E
čelik
mesing
aluminijum
JUS M.B1.711
DIN 1816
Navrtka sa rupama na obodu
METRIČKI NAVOJI REDOVA B, C, D, i E
čelik
mesing
aluminijum
JUS M.B1.730
Šestostrane cevne navrtke
CILINDRIČNI CEVNI NAVOJI PREMA
JUS M.B.0.056
čelik
JUS M.B1.850
Preklopne navrtke fine klase izrade, za cevne spojke i priključke pneumatičkih vodova kočnica za drumska vozilačelik